In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Lege Provinziala di 18 de novëmber dl 2005, n. 111)
Scumenciadiva populera y referendum

(Abrogà dal art. 29, coma 1, dla L.P. di 3 de dezëmber 2018, n. 22).

1)
Publicheda tl B.U. di 29 de nuvëmber dl 2005, n. 48.
indice