In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 61)2)
Lege sön la sconanza dla natöra y d’atres desposiziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 25 de mà dl 2010, n. 21.
2)
Ćiara inće l’art. 3, coma 1 dl D.P.P. di 18 de setëmber dl 2012, n. 31.

Art. 2 (Dërt de se gode la natöra y palsè)

(1) Vigni porsona à le dërt de se gode les belëzes dla natöra y de palsè tla natöra.

(2) Vigni porsona che eserzitëia le dërt odü danfora tl coma 1 é obliada da ćiarè dla natöra y dla contrada, ara mëss portè pro - aladô de sües poscibilitês y tl respet dles fontanes de vita naturales - a realisé i fins y i prinzips dla sconanza dla natöra, y se comportè a na moda che les fontanes de vita naturales di tiers y dles plantes vëgnes mantignides, nia manaciades y recostituides.

(3) L’adoranza agricola y forestala che conservëia la contrada culturala y é orientada ecologicamënter à na importanza particolara y porta pro ala conservaziun di elemënć dla contrada linears y a forma de punt importanć por le bilanz natural.

(4) Le dërt odü danfora tl coma 1 vëgn eserzité zënza tochè i dërć dl patrun dl terac y de che che à le dërt de nuzaziun.

(5) Le dërt odü danfora tl coma 1 vëgn eserzité por prinzip surantolon personalmënter i risć. Al ne vëgn nia costituì oblianzes de cura y de segurëza stradala particolares dl patrun dl terac o de zacai d’atri che à chësc dërt, ater co sce al vëgn odü danfora da d’atres desposiziuns.

(6) Le palsè te posć dl ambiënt natural po gnì limité cun regolamënt d’esecuziun aladô de sciöche al va debojëgn, o proibì por rajuns de sconanza dla natöra y dla contrada, dantadöt por ći che reverda l’incuinamënt dl terac cun refodam y escremënć, do na majera adoranza por palsè.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionA A – Mpaziamënt dl terac y smaltimënt dl refudam
ActionActionB B – Defendura dla cuntreda
ActionActionC C – Mpaziamënt acustich
ActionActionD D – Mpaziamënt dl’aria
ActionActionE E – Defendura dla flora y fauna
ActionActiond) Lege Provinziala di 12 de mà dl 2010, n. 6
ActionActionDESPOSIZIUNS GENERALES
ActionActionArt. 1 (Ćiamp de aplicaziun)
ActionActionArt. 2 (Dërt de se gode la natöra y palsè)
ActionActionSCONANZA DLES SORTS
ActionActionSCONANZA DI HABITAĆ
ActionActionDESPOSIZIUNS PARTICOLARES POR I RAIUNS NATURA 2000
ActionActionSCONANZA DI CORËĆ Y DI MINERII
ActionActionSOSTËGN DLA SCONANZA DLA NATÖRA
ActionActionATUAZIUN DLA LEGE
ActionActionD’ATRES DESPOSIZIUNS
ActionActionINJUNTA A
ActionActionINJUNTA B
ActionActionINJUNTA C
ActionActionINJUNTA D
ActionActionINJUNTA E
ActionActionINJUNTA F
ActionActionF F – Mpaziamënt dl’ega y smaltimënt dl refudam luter
ActionActionG G – Valutazion dla fazion sun l ambient
ActionActionH H – Prutezion di tieres
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich