In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 9 de otober dl 2007, n. 81)
Ordinamënt dl'industria

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 2 al B.O. di 23 de otober dl 2007, n. 43. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 8 de agost dl 2017, n. 32.

Art. 4 (Sanziuns aministratives)

(1) La competënza por l'aplicaziun dles sanziuns aministratives odüdes danfora dales normes statales y provinziales, sce al vëgn eserzité n'ativité industriala zënza avëi les condiziuns profescionales preodüdes, ti vëgn delegada ala Ciamena dl comerz, dl’industria, dl artejanat y dl'agricoltöra de Balsan, a chëra che al ti röia les entrades che alda lapró.