In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 9 de otober dl 2007, n. 81)
Ordinamënt dl'industria

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 2 al B.O. di 23 de otober dl 2007, n. 43. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 8 de agost dl 2017, n. 32.

Art. 3 (Register dl comerz)

(1) L'iscriziun dles impreses tl Register dl comerz dla Ciamena dl comerz, dl'industria, dl artejanat y dl'agricoltöra vëgn a se le dé tres l'atribuziun dl codesc Ateco dl Istitut nazional de statistica che alda lapró.