In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 10 de dezëmber dl 2007, n. 131)
Regolamënt dl Sorvisc de aiüt alpin

1)
Publiché tl B.O. di 18 de dezëmber dl 2007, n. 51. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 8 de agost dl 2017, n. 32.

Art.1 (Competënzes y inciaries)   

(1) L' Agenzia por la proteziun zivila ti surandá, tres la stipulaziun de na convenziun, le Sorvisc de aiüt alpin al'organisaziun "Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol", nominada da chiló inant Aiüt alpin BRD-AVS, y al'organisaziun "Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS", nominada da chiló inant Aiüt alpin CNSAS Südtirol.  2)

(2) Ti raiuns da munt, ti posć desman y sot tera ite dla provinzia de Balsan á l'Aiüt alpin BRD-AVS y l'Aiüt alpin CNSAS Südtirol chëstes inciaries:

  1. prevenziun d'inzidënc y ativité d'informaziun;
  2. jí a chirí porsones jüdes a perde;
  3. porté aiüt y salvé porsones ferides o tl prigo;
  4. recuperé porsones, tiers o cosses.

(3) Tl caje de intervënc cun d’atres istituziuns o organisaziuns, coordinëia le responsabl o la responsabla dl Aiüt alpin BRD-AVS o dl Aiüt alpin CNSAS Südtirol competënt l'intervënt.

(4) La competënza é ma dl Aiüt alpin BDR-AVS y dl Aiüt alpin CNSAS Südtirol, sce les inciaries preodüdes dal coma 2 vëgn ademplides te raiuns tocá da lovines, te raiuns desman o, en general, te raiuns olache i intervëc se damana na formaziun spezifica y n'atrezatöra da jí a crëp adatada, sciöche ince conescënzes tecniches de aiüt alpin.

(5) Tl caje de situaziuns de gran bojëgn o catastrofes, coordinëia les autorités dl Sorvisc por la proteziun zivila, preodü dal art. 2, coma 2 dla l. p. di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15, l'Aiüt alpin BDR-AVS y l'Aiüt alpin CNSAS Südtirol.

(6) Les competënzes dl Sorvisc di stödafüch preodüdes dala lege provinziala di 18 de dezëmber dl 2002, n. 15 romagn anfat.

2)
L'art. 1, coma 1 é gnü sostituí insciö dal art. 17, coma 1 dl D. P. P di 4 de dezëmber dl 2015, n. 32.

Art. 2 (Finanziamënt y sistemaziun)

(1) L'Agenzia por la proteziun zivila pó ti rete al Aiüt alpin BRD-AVS y al Aiüt alpin CNSAS Südtirol les spëises corëntes anuales por ademplí les inciaries surandades. Les modalités che alda lapró vëgn regolamentades tla convenziun preodüda dal art. 1. Sön la retüda dles spëises pól gní paié n’antizipaziun de alplü l’80 porcënt.  3)

(2) De regola é l'Aiüt alpin BRD-AVS y l'Aiüt alpin CNSAS Südtirol ti frabicac preodüs por le Sorvisc di stödafüch, sciöche definis tles desposiziuns regionales y provinziales te chësc ciamp.

(3) Les spëises por i intervënc a ciaria dl eserzize 2007 aladô de chësta lege, vëgn curides cun les cuotes de stanziamënt ciamó desponibles sön les UPB 03110 (capitul 03110.20) dl bilanz provinzial 2007, autorisades aladô dla lege abrogada dal articul 3 che vëgn do.

(4) La spëisa a ciaria di eserzizi finanziars che vëgn do vëgn stabilida cun lege finanziara anuala.

3)
L' art. 2, coma 1 é gnü naota sostituí dal art. 22, coma 1 dla l. p. di 23 de dezëmber dl 2010, n. 15, y spo mudé dal art. 17, coma 2 dl D. P. P. di 4 de dezëmber dl 2015, n. 32.

Art. 3 (Abrogaziun)

(1) La lege provinziala di 13 de setëmber dl 1973, n. 49, y mudaziuns suandëntes, vëgn abrogada.

Chësta lege vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta mëss la respeté y la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.