In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 10 de dezëmber dl 2007, n. 131)
Regolamënt dl Sorvisc de aiüt alpin

Visualizza documento intero
1)
Publiché tl B.O. di 18 de dezëmber dl 2007, n. 51. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 8 de agost dl 2017, n. 32.

Art. 2 (Finanziamënt y sistemaziun)

(1) L'Agenzia por la proteziun zivila pó ti rete al Aiüt alpin BRD-AVS y al Aiüt alpin CNSAS Südtirol les spëises corëntes anuales por ademplí les inciaries surandades. Les modalités che alda lapró vëgn regolamentades tla convenziun preodüda dal art. 1. Sön la retüda dles spëises pól gní paié n’antizipaziun de alplü l’80 porcënt.  3)

(2) De regola é l'Aiüt alpin BRD-AVS y l'Aiüt alpin CNSAS Südtirol ti frabicac preodüs por le Sorvisc di stödafüch, sciöche definis tles desposiziuns regionales y provinziales te chësc ciamp.

(3) Les spëises por i intervënc a ciaria dl eserzize 2007 aladô de chësta lege, vëgn curides cun les cuotes de stanziamënt ciamó desponibles sön les UPB 03110 (capitul 03110.20) dl bilanz provinzial 2007, autorisades aladô dla lege abrogada dal articul 3 che vëgn do.

(4) La spëisa a ciaria di eserzizi finanziars che vëgn do vëgn stabilida cun lege finanziara anuala.

3)
L' art. 2, coma 1 é gnü naota sostituí dal art. 22, coma 1 dla l. p. di 23 de dezëmber dl 2010, n. 15, y spo mudé dal art. 17, coma 2 dl D. P. P. di 4 de dezëmber dl 2015, n. 32.