In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Lege provinziala dl 1. de jügn dl 1995, n. 131)
Introduziun dl insegnamënt dl lingaz ladin tles scores secundares de secundo degré y tles scores d’ert di paîsc ladins

(Abroghè dal art. 17, coma 1, ltra f) dla l.p. di 24 de setëmber dl 2010, n. 11).

1)
Publicada tl B.O. di 13 de jügn dl 1995, n. 28.
indice