In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 11 de mà dl 1995, n. 121)
Regolamentaziun dl afit privat de ćiamenes por ghesć y de apartamënć por feries aredà

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. Ord. nr. 1 al B.O. di 23 de mà 1995, nr. 25.

Art. 3 (Rajuns de negaziun)

(1)  Anter trënta dis mëss l’ombolt proibì cun n provedimënt motivé l’eserzize dl’ativité sce i locai n’é nia conforms ales prescriziuns de natöra urbanistica o sanitara.

(2)  L’ombolt po o damì, mëss proibì cun n provedimënt motivé, l’eserzize dl’ativité sc’al vëgn dant un di caji odüs danfora dai articui 11, 12, 92 y 108, coma 3, dl decret roial di 18 de jügn 1931, nr. 773.

(3)  L’ombolt po o damì, mëss proibì cun n provedimënt motivé, de jì inant cun l’eserzize dl’ativité sc’al vëgn a s’al dè o sc’al vëgn alsavëi na rajun aladô di comesc 1 y 2, do che le terminn dè dant tl coma 1 é tomè.