In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 71)
Ordinamënt dles comunités comprensoriales

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 2 d'aurí dl 1991, n. 14. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 17 de ma 2018, n. 20. 

Art. 6  (Control dles comunités comprensoriales)

(1) La verda sön la comunité comprensoriala y le control sön sü organs vëgn eserzitá dala Junta provinziala, aladô dl articul 54, coma 1, numer 5 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 d'agost dl 1972, n. 670, y sön la basa dles normes varëntes por i comuns.  12)

12)
L'art. 6 é gnü sostituí insciö dal art. 1, coma 8 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10.