In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 71)
Ordinamënt dles comunités comprensoriales

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 2 d'aurí dl 1991, n. 14. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 17 de ma 2018, n. 20. 

Art. 11  (Norma transitora)

(1) Cun faziun dal 1. de messé dl 1991 é les comunités comprensoriales preodüdes dal articul 1 la sozesciun dles comunités da munt, de val o comprensoriales che é en chë data, aladô de sciöche i raiuns teritoriai de competënza vá adöm o vá en gran pert adöm; chësc vëgn constaté cun deliberaziun dla Junta provinziala.

(2) I organs di ënc preodüs dal coma 1, che é en ciaria ala data dl 1. de messé dl 1991, eserzitëia inant sües funziuns cina canche al vëgn lité i consëis comprensoriai nüs. Les lîtes relatives mëss gní tignides cina ai 31 de dezëmber dl 1991.

(3) Les comunités comprensoriales preodüdes dal articul 1 vëgn, cun faziun dal 1. de messé dl 1991, suzessuries legales te düc i raporc iuridics atifs y passifs, cun lapró ince chi de natöra patrimoniala o demaniala, dles comunités da munt, de val o comprensoriales.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vigni porsona a chëra che al ti speta mëss la respeté y la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.