In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 71)
Ordinamënt dles comunités comprensoriales

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 2 d'aurí dl 1991, n. 14. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 17 de ma 2018, n. 20. 

Art. 9  (Normes finanziares)

(1) Ales comunités comprensoriales ti spetel i finanziamënc preodüs dales normes varëntes a bëgn dles comunités da munt y di consorc danter ënc locai por l'eserzize dles funziuns, por la realisaziun de operes y implanc publics sciöche ince por l'istituziun y la gestiun di sorvisc preodüs dal articul 2.

(2) Sce n ënt publich ti deleghëia funziuns ala comunité comprensoriala él chësc che mët a desposiziun i mesi finanziars che é debojëgn.

(3) I finanziamënc dles spëises corëntes dles comunités comprensoriales é metüs a ciaria dl fonds ordinar preodü dal articul 4 dla lege provinziala di 14 de forá dl 1992, n. 6, y vëgn stabilis tl cheder dl'acordanza preodüda dal articul 2 dla medema lege.  19)

19)
L'art. 9 é gnü mudé dal art. 15 dla l.p. di 13 d'otober dl 1993, n. 15.