In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

g) Lege provinziala di 2 de dezëmber dl 2019, n. 121)
Codesc dl comerz

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 4 dl Boletin Ofizial dla Regiun di 5 de dezëmber dl 2019, n. 49. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 18 de aurì dl 2020, n. 18.