In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

55) Decret legislatif di 16 de dezëmber dl 1993, n. 5921)
Normes d'atuaziun dl Statut spezial dla Regiun Trentin-Südtirol che reverda desposiziuns de sconanza di ladins, di mochens y di zimbri tla provinzia de Trënt 2)

Visualizza documento intero
1)
Publiché tla G.O. di 16 de forá dl 1994, n. 38.
2)
Le titul é gnü mudé insciö dal coma 1 dl art. 1 dl decret legislatif di 2 de setëmber dl 1997, n. 321.

Art. 4 (Cumpëdes)

(1) Tles cumpëdes dla popolaziun taliana generales vëgnel relevé, sön la basa de detlaraziuns di interesc aposta, la consistënza y la deslocaziun teritoriala dles porsones che fej pert dles popolaziuns ladines residëntes tla provinzia de Trënt.

(2) Le pröm iade che al vëgn apliché chësc decret tl cheder dl program statistich nazional preodü dal decret legislatif di 6 de setëmber dl 1989, n. 322 vëgnel metü ite le relevamënt aposta dla consistënza dles zitadines y di zitadins de lingaz ladin che á süa residënza ti paisc ladins dla provinzia de Trënt, da fá anter dui agn dala data de jüda en forza dl medemo decret, tl respet de ci che vëgn desponü dal art. 10 dl decret dl Presidënt dla Republica di 31 de messé dl 1878, n. 1017, sciöche al é inultima gnü mudé dal art. 1 dl decret legislatif di 6 de messé dl 1993, n. 290.