In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 16 de jügn dl 2017, n. 61)
Lege provinziala sön i museums y les coleziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 6 dl B.O. di 20 de jügn dl 2017, n. 25. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 25 de messé dl 2017, n. 30.

Art. 15 (Abrogaziun)

(1)  La lege provinziala di 23 d'agost dl 1988, n. 38 y mudaziuns suandëntes, vëgn abrogada.

Chësta lege gnará publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun y vignöna a chël che al ti speta mëss la respeté y la fá respeté sciöche lege dla Provinzia.