In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 16 de jügn dl 2017, n. 61)
Lege provinziala sön i museums y les coleziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 6 dl B.O. di 20 de jügn dl 2017, n. 25. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 25 de messé dl 2017, n. 30.

Art. 14 (Normes finanziares)

(1)  I cosć che vëgn dal’atuaziun de chësta lege, che é de 11.457.000,00 euro, vëgn curis, pian ia dal 2017, tres le smendrimënt corespognënt dl’autorisaziun de spëisa dla lege provinziala di 23 d'agost dl 1988, n. 38, y mudaziuns suandëntes (misciun 5, program 2, titul 1: 11.020.000,00 euro; misciun 5, program 2, titul 2: 437.000,00 euro).