In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

k) Lege provinziala di 16 de jügn dl 2017, n. 61)
Lege provinziala sön i museums y les coleziuns

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt n. 6 dl B.O. di 20 de jügn dl 2017, n. 25. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 25 de messé dl 2017, n. 30.

Art. 13 (Criters d'aplicaziun)

(1)  Te sis mëisc dal’aprovaziun de chësta lege, emanëia la Junta provinziala i criters d'aplicaziun por le sostëgn de museums y coleziuns.