In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Beschluss vom 31. Januar 2017, Nr. 113
Ladinisches Kulturinstitut "Micurá de Rü": Genehmigung der neuen Satzung

Visualizza documento intero

Art. 6
La Comisciun culturala

1. La Comisciun culturala é l’organ consultif dl Consëi d’aministraziun por l'ativité scientifica y l’inrescida.

2. La Comisciun culturala vëgn nominada dal Consëi d’aministraziun. Ara é metüda adöm da 5 mëmbri: 4 esperc dl setur cultural o scientifich y le diretur/la direturia dl Istitut Ladin.

3. La Comisciun culturala romagn en ciaria tan dî co le Consëi d’aministraziun.

4. I mëmbri dla Comisciun culturala, nominá impede chi che é tomá fora por val’ gauja tratan le tëmp dl’inciaria, romagn en ciaria cina la fin dl mandat.

5. Tratan la pröma sentada lita la Comisciun culturala le Presidënt/la Presidënta danter sü mëmbri. La Comisciun culturala vëgn de regola cherdada ite altamo dui iadi al ann. Sce le Presidënt/la Presidënta dla Comisciun arata che al vais debojëgn o sce al vëgn damané, por scrit y cun l’indicaziun di punc sön l’ordin dl de, da altamo dui mëmbri dla Comisciun o dal Consëi d’aministraziun, pól gní cherdé ite na sentada straordinara.

6. I dovëis dla Comisciun culturala é dantadöt:

a) lité so Presidënt/süa Presidënta;

b) lauré fora le program cultural y d’inrescida da sotmëte al Consëi d’Istitut por l’aprovaziun;

c) dé jö i arac che le Consëi d’aministraziun se damana.

7. Les sentades vel ma sce al é la maioranza di mëmbri.

8. Les sentades dla Comisciun culturala pó ince gní tignides tres video- o teleconferënza, sce

a) i posć coliá é gnüs dá dant tl avis de convocaziun;

b) dötes les porsones che tol pert pó gní identificades te na manira tlera;

c) les partezipantes/i partezipanc pó tó pert ala discusciun y dí la süa sön i argomënc tratá sön l'ordin dl de te chël momënt;

d) les partezipantes/i partezipanc pó ciafé, ciaré jö y mené inant i documënc.

Sce al é chëstes condiziuns, vëgnel conscidré sciöche post dla sentada chël olache al é le Presidënt/la Presidënta y le Secreter/la Secreteria dla Comisciun.

9. Ala sentada tolel pert n dependënt/na dependënta dl Istitut Ladin sciöche secreter/secreteria.