In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Beschluss vom 31. Januar 2017, Nr. 113
Ladinisches Kulturinstitut "Micurá de Rü": Genehmigung der neuen Satzung

Visualizza documento intero

Art. 10
Descomposiziun y destituziun di organs

1. La Junta provinziala pó destituí le Consëi d’aministraziun y revoché i revisurs/les revisuries di cunc sce ai ne respeta nia, te na manira pesocia y plü gonot, i dovëis odüs danfora dala lege y dal Statut o sce ai n'é nia, belanfat por ci rajun, bogn/bones da fá ci che toca pro sües funziuns. Te chësc caje nominëia la Junta provinziala n Comissar/na Comissaria por l’aministraziun straordinara dl Istitut Ladin.

2. Le Consëi d’aministraziun pó destituí la Comisciun culturala sce ara ne se tëgn nia a sües indicaziuns te na manira pesocia.

3. Do che al é gnü destituí le Consëi d’aministraziun y revoché i revisurs/les revisuries di cunc mëss l’aministraziun ordinara gní restabilida te sis mëisc.