In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Beschluss vom 31. Januar 2017, Nr. 113
Ladinisches Kulturinstitut "Micurá de Rü": Genehmigung der neuen Satzung

Visualizza documento intero

Art. 9
Paiamënc ai mëmbri di organs

1. I paiamënc y les indenités de presënza por i mëmbri dl Consëi d’aministraziun y i revisurs/les revisuries di cunc vëgn fissá aladô dles desposiziuns provinziales varëntes en materia.

2. Ai mëmbri dla Comisciun culturala ti spetel n paiamënt y na retüda dles spëises aladô dla lege provinziala di 19 de merz dl 1991, n. 6.