In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

a) Lege Provinziala di 7 de messè dl 2010, n. 91)
Desposiziuns tl ćiamp dl sparagn d'energia y dl'energia regenerabla

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial di 3 d’agost dl 2010, n. 31.

Art. 1/ter (Prozedöra d’abilitaziun scemplificada por i implanć de produziun de energia eletrica da fontanes renovables ćina a 1 MW eletrich)

(1) Por la costruziun y l’eserzize di implanć de produziun de energia eletrica da fontanes renovables ćina a 1 MW eletrich, por les operes coliades y por les infrastrotöres indispensables por la costruziun y l’eserzize di implanć, sciöche por les mudaziuns sostanziales di implanć, vëgnel apliché la prozedöra d’abilitaziun scemplificata preodüda dal articul 6 dl decret legislatif di 3 de merz dl 2011, n. 28. Sce les desposiziuns provinziales prevëiga autorisaziuns ambientales o paesajistiches de competënza provinziala, mëss la realisaziun y l'eserzize de chisc implanć avëi l'autorisaziun unica preodüda dal articul 1-bis.

(2) Les spëises de inrescimënt a ćiaria dl proponënt y a bëgn dl comun competënt por le teritore vëgn stabilides insciö:

  1. 0,015 porcent dles spëises complessives d’investimënt dl'istalaziun di implanć cun capazité de generaziun che ne superëia nia 500 kW;
  2. 0,020 porcent dles spëises complessives d’investimënt dl'istalaziun di implanć cun capazité de generaziun de passa 500 kW. 3)
3)
L'art. 1/ter é gnü injuntè dal art. 1, coma 1, dla l.p. di 17 de setëmber dl 2013, n. 18.