In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

m) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 41)
Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 24 de jenà dl 2012, n. 4.

Art. 3 (Intervënć de sostëgn)

(1) Tl respet dla normativa comunitara sön i aiüć dl Stat, po la Provinzia sostignì diretamënter o indiretamënter l’azès dles impreses a n credit garantì dales Cooperatives de garanzia cun chisc stromënć:

  1. contribuć ordinars y straordinars por integrè i fonds de risch dles Cooperatives de garanzia;
  2. contribuć por smendrì la spana de fić por les impreses, che tol sö finanziamënć tl cheder di programs provinziai de sostëgn finanziar ales impreses, garantides dales Cooperatives de garanzia;
  3. contribuć por smendrì les comisciuns liades ales garanzies damanades;
  4. contribuć ales Cooperatives de garanzia por investimënć por miorè les prozedöres d’organisaziun y les consulënzes;
  5. contribuć ales Cooperatives de garanzia, cun laprò chi preodüs dal articul 4, coma 4, y ti limić odüs danfora ilò, por sorvisc de consulënza finanziara y de credit ales impreses, ti limić dles normes comunitares varëntes por i aiüć dl Stat ales PI y ales IM.

(2) La Provinzia reconësc l’importanza dles assoziaziuns de categoria sciöche canal implü de informaziun, de consulënza y de contat cun les impreses cun referimënt ales prestaziuns dles Cooperatives de garanzia.