In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 27/05/2016

c) Lege provinziala di 29 de jügn dl 2000, n. 121)
Autonomia dles scores

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 2 al B. O. di 11 de messè dl 2000, n. 29.

Art. 12/bis (Surantuta de sorvisc dles scores)

(1) I sorvisc che va debojëgn por le funzionamënt dles scores, tolon ite l’aredamënt, i cosć de gestiun y i mesi didatics, bele de competënza di comuns, po gnì surantuć daldöt o en pert dala Provinzia do avëi stlüt jö n’acordanza cun la rapresentanza di comuns aladô dles normes provinziales sön les finanzes di ënć teritoriai.

(2) Tl’acordanza preodüda tl coma 1 vëgnel stabilì les condiziuns y les modalitês por le passaje dl personal y di sorvisc relatifs sciöche inće les conseguënzes sön les finanzes di comuns.

(3)  Le passaje dl personal comunal ala Provinzia vëgn fat tignin cunt dl regolamënt sön la mobilité danter i ënć preodü tl contrat coletif intersetorial. La Junta provinziala é autorisada da aumentè le contingënt de personal provinzial dles unitês organiches corespognëntes.

(4) La spëisa implü a ćiaria dla Provinzia che vëgn a se le dè cun le passaje dl personal di comuns y di atri sorvisc nominà dessura vëgn curida dala mëndra spëisa por le trasferimënt dles finanzes di ënć teritoriai aladô dl coma 1. Les mudaziuns de compensaziun danter les unitês de basa dl bilanz che reverda les finanzes di ënć locai y i sorvisc dà dant tl coma 1, sciöche inće les mudaziuns coliades al plann de gestiun vëgn desponüdes dal assessur provinzial por les finanzes y le bilanz. 12)

12)
L’art. 12/bis é gnü injuntè dal art. 9 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.