In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

i) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 101)
Provedimënć por l'atuaziun dl'oblianza de vazinaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 22 de novëmber dl 1994, n. 52.

Art. 5 (Prestaziuns sanitares a zitadines/zitadins nia dl'UE)

(1) Les zitadines/i zitadins de stać che n'é nia tl'UE, che se tëgn sö por intant tla provinzia de Balsan, ti po pormez ales prestaziuns d'assistënza sanitara de basa, farmazeutica, spezialistica y d'ospedal y inće ales mosöres de prevenziun coletives metüdes a jì tl interès dla sanité publica. Te chësc ćiamp ti vëgnel garantì les mosöres de prevenziun tres vazinaziuns obligatories, les vijites por ći che reverda maraties infetives y ares/ai ti po inće pormez ai ënć publics por la diagnosa y la cura de maraties che reverda la sanité publica.

(2) Tres deliberaziun stabilësc la Junta provinziala i provedimënć da adotè preodüs dal coma 1. 3)

3)
L'art. 5 é gnü ajuntè dal art. 23 dla l.p. di 30 de jenà dl 1997, n. 1.