In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

i) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 101)
Provedimënć por l'atuaziun dl'oblianza de vazinaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 22 de novëmber dl 1994, n. 52.

Art. 2 (Dovëis di sorvisc)  delibera sentenza

(1) Le sorvisc sanitar publich mëss ti pité debann a döta la popolaziun les vazinaziuns che é d'oblianza, invié les porsones interessades a fà la variora o a condüje les mitans/i mituns de mëndra eté a mëte la variora y a tignì n register dles vazinaziuns.

(2) Por ademplì i dovëis dà dant tl coma 1 po les unitês sanitares colaborè cun les aministraziuns de comun.

(3) Le sorvisc sanitar provinzial se dà da fà, inće cun l'aiüt dles unitês sanitares locales, por garantì na bona informaziun sön les vazinaziuns y co che an po s'arjigné ca a chëstes.

(4) Inće les vazinaziuns che vëgn racomanades ofizialmënter dales autoritês sanitares mëss gnì pitades debann.

massimeDelibera N. 1271 del 10.04.2006 - Linee guida provinciali per l'attività vaccinale nelle Aziende Sanitarie - revoca della delibera n. 2923 del 10.08.2005 (modificata con delibera n. 1614 del 14.05.2007)