In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

3) Lege di 11 de merz dl 1972, n. 1181)
Provedimënć a bëgn dla popolaziun dl Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 11 d’aurì dl 1972, n. 95.

Art. 14

(1) Les normes di articui 17, 18 y 19 dl decret-lege roial di 27 de mà dl 1929, n. 1285, vëgn ampliades ales cumpëdes sciöche inće ales inrescides y relevaziuns preodüdes dal articul 13, canche ares vëgn fissades cun lege o cun decret dl Presidënt dla Regiun o dla Provinzia, do la deliberaziun dla Junta.