In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

2) Costituziun dla Republica Taliana1)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 27 de dezëmber dl 1947, n. 298, ediziun straordinara; la Costituziun é gnüda aprovada dal'Assemblea Costituënta ai 22 de dezëmber dl 1947, promulgada dal Surastant provisore dl Stat ai 27 de dezëmber dl 1947 y é jüda en forza al pröm de jenà dl 1948.

Art. 82

(1) Vigni Ćiamena po despone inrescides sön materies de interès publich.

(2) Por chësc fin nominëiera danter sü componënć na comisciun metüda adöm a na moda da respidlé la proporziun di grups desvalis. La comisciun d’inrescida inviëia ia les inrescides y i ejams cun i medemi podëis y les medemes limitaziuns dl’autorité iudiziara.