In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

2) Costituziun dla Republica Taliana1)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 27 de dezëmber dl 1947, n. 298, ediziun straordinara; la Costituziun é gnüda aprovada dal'Assemblea Costituënta ai 22 de dezëmber dl 1947, promulgada dal Surastant provisore dl Stat ai 27 de dezëmber dl 1947 y é jüda en forza al pröm de jenà dl 1948.

Art. 138

(1) Les leges de revijiun dla Costituziun y les atres leges costituzionales vëgn adotades da vigni Ćiamena cun döes deliberaziuns, fates öna indô l’atra, cun na palsa de altamo trëi mëisc danterite, y aprovades cun la maioranza assoluta di componënć de vigni Ćiamena tla secunda votaziun.

(2) Chëstes leges vëgn sotmetüdes a referendum popolar, sce n cuinto di comëmbri de öna na Ćiamena, o cincëntmile litadus, o cin Consëis regionai se le damana, te trëi mëisc da süa publicaziun. La lege sotmetüda a referendum ne vëgn nia promulgada, sce ara ne vëgn nia aprovada cun la maioranza dles usc varëntes.

(3) Al ne vëgn nia tignì le referendum, sce la lege é gnüda aprovada tla secunda votaziun da vigni Ćiamena cun la maioranza de dui terzi de sü componënć.