In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

2) Costituziun dla Republica Taliana1)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 27 de dezëmber dl 1947, n. 298, ediziun straordinara; la Costituziun é gnüda aprovada dal'Assemblea Costituënta ai 22 de dezëmber dl 1947, promulgada dal Surastant provisore dl Stat ai 27 de dezëmber dl 1947 y é jüda en forza al pröm de jenà dl 1948.

Art. 106

(1) Les nominaziuns di magistrać vëgn fates tres concurs.

(2) La lege sön l’ordinamënt iudiziar po conzede la nominaziun, inće litala, di magistrać onorars por dötes les funziuns atribuides a singui vicars.

(3) Sön proposta dl Consëi plü alt dla magistratöra pol gnì nominé sciöche aconsiadus de cassaziun, porvia de mirić straordinars, professurs ordinars de universitês de materies iuridiches y avocać che à chinesc agn de sorvisc y é iscrić ti registri speziai por les iurisdiziuns superiures.