In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

2) Costituziun dla Republica Taliana1)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 27 de dezëmber dl 1947, n. 298, ediziun straordinara; la Costituziun é gnüda aprovada dal'Assemblea Costituënta ai 22 de dezëmber dl 1947, promulgada dal Surastant provisore dl Stat ai 27 de dezëmber dl 1947 y é jüda en forza al pröm de jenà dl 1948.

Art. 105

(1) Al Consëi plü alt dla magistratöra ti spétel, aladô dles normes dl ordinamënt iudiziar, les assunziuns, les assegnaziuns y i trasferimënć, les promoziuns y i provedimënć disciplinars di magistrać.