In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

2) Costituziun dla Republica Taliana1)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla G.O. di 27 de dezëmber dl 1947, n. 298, ediziun straordinara; la Costituziun é gnüda aprovada dal'Assemblea Costituënta ai 22 de dezëmber dl 1947, promulgada dal Surastant provisore dl Stat ai 27 de dezëmber dl 1947 y é jüda en forza al pröm de jenà dl 1948.

Art. 97

(01)  Les aministraziuns publiches garantësc a öna cun l'ordinamënt dl'Uniun europeica l'ecuiliber di bilanc y la sostenibilité dl debit publich. 14) 

(1) I ofizi publics vëgn organisà aladô dles desposiziuns de lege, a na moda che al vëgnes garantì le bun andamënt y l’imparzialité dl’aministraziun.

(2) Tl ordinamënt di ofizi vëgnel determiné i ćiamps de competënza, les atribuziuns y les responsabilitês di funzionars.

(3) Ai posć de laûr tles aministraziuns publiches röion pormez tres concurs, ater co ti caji stabilis dala lege.

14)
L’art. 97, coma 01 é gnü ajuntè dal art. 2, coma 1 dla lege costituzionala di 20 d’aurì dl 2012, n. 1.