In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 211)
Regolamënt de profesciuns turistiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 11 de dezëmber dl 2012, n. 50.

Art. 2 (Definiziuns)

(1) Mënaturisć é che che acompagnëia de profesciun porsones singoles o grups de porsones canche ai va a ti ćiarè a operes d’ert, museums, mostres, parcs, galaries d’ert y escavaziuns archeologiches, sciöche inće canche ai va a fà na roda turistica y ti spliga deperpo les carateristiches storiches, artistiches, monumentales, dla contrada y dla natöra.

(2) Acompagnadù/Acompagnadëssa de iade é che che acompagnëia de profesciun porsones singoles o grups de porsones sön iadi tl teritore nazional o foradecà y ćiara che i programs de iade dles agenzies vëgnes mantignis y che i sorvisc d’assistënza che va debojëgn vëgnes garantis tratan döt le iade y dà implü inant informaziuns fondamentales y d’interès turistich sön i raiuns rodà jö, tan inant che chësc ne toca nia pro les competënzes di/dles mënaturisć preodüdes dal coma 1.