In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 211)
Regolamënt de profesciuns turistiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 11 de dezëmber dl 2012, n. 50.

Art. 12 (Desposiziuns transitores)

(1) Les cualificaziuns profescionales de mënaturisć y de acompagnadëssa/acompagnadù de iade che é gnüdes relasciades dala Repartiziun provinziala competënta ćina ala data de jüda en forza de chësta lege, vëgn parificades ales cualificaziuns preodüdes da chësta lege.