In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) Lege Provinziala di 5 de dezëmber dl 2012, n. 211)
Regolamënt de profesciuns turistiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 11 de dezëmber dl 2012, n. 50.

Art. 10 (Dovëis y proibiziuns)

(1) Les/I mënaturisć y les acompagnadësses/i acompagnadus de iade ne po tratan che ai fej so laûr nia eserzité d’atres ativitês che n’à nia da nen fà cun süa profesciun, dantadöt nia ativitês de carater comerzial. La proibiziun reverda inće vigni sort d’ativité en concorënza cun les agenzies de iade sciöche inće la chirida direta o indireta de ghesć por hotì, agenzies de iade, eserzizi publics y de chësta sort.

(2) Por l’eserzize dles profesciuns preodüdes dal articul 2 él proibì da s’anuzé dl laûr de porsones che n’à nia l’abilitaziun profescionala aposta, ater co sce ara se trata dles porsones preodüdes dal articul 7.

(3) Por podëi eserzité les profesciuns preodüdes dal articul 2 val debojëgn d’avëi n’assiguraziun de responsabilité zivila cuntra i risć a chi che les porsones che tol pert ales vijites o ales ativitês preodüdes po ti jì incuntra.