In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

f) Lege provinziala di 16 de novëmber dl 2007, n. 121)
Sorvisc publics locai

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 27 de novëmber dl 2007, n. 48.

Art. 3 (Surandada a sozietês cun capital ma publich)

(1) I sorvisc publics de relevanza economica po gnì surandà a sozietês de capitai aladô dl articul 2, coma 1, lëtra a), sce un o de plü ënć odüs danfora dal articul 1, coma 2:

  1. à döt le capital dla sozieté;
  2. eserzitëia sön la sozieté le medem control co sön sü sorvisc;
  3. la sozieté realisëia la pert plü importanta de süa ativité cun un o de plü ënć che la controlëia.

(2) Le control vëgn fat aladô dl coma 1, lëtra b), sce i ënć:

  1. nominëia o revochëia diretamënter i aministradus y i componënć dl consëi de control dla sozieté;
  2. eserzitëia funziuns de sorvisc dan dant i obietifs dl’ativité y stabilin les diretives generales por i arjunje;
  3. eserzitëia ativitês de control de gestiun y finanziar tres suraposć y ispeziuns, sciöche inće tres l'ejam de raporć periodics sön la faziun, la efiziënza y la economizité dl sorvisc.

(3) La relevanza dl'ativité aladô dl coma 1, lëtra c), vëgn calcolada aladô dles normes y di prinzips comunitars, sciöche inće dla interpretaziun consolidada tres la iurisdiziun dla Curt de Iustizia dl’Uniun europeica. 14)

14)
L'art. 3, coma 3, é gnü detlarè incostituzional dala Curt costituzionala cun sentënza di 23 de dezëmber dl 2008, n. 439, y spo sostituì insciö dal art. 21, coma 2, dla l.p. di 22 de dezëmber dl 2009, n. 11.