In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Lege Provinziala di 30 de setëmber dl 2005, n. 71)
Normes tla materia dla nuzeda d’eghes publiches y de mplanc eletrics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. dl 11 d’utober 2005, nr. 41.

Art. 19 26) 

26)
L ntegrea l articul 1, coma 3 dla L.P. di 11 d’auril 2005, n. 1.