In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

c) Lege provinziala di 14. de dezëmber dl 1999, nr. 101)
Provedimënć de prescia tl setur dl’agricoltöra

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. n. 2 tl B.O. di 28 de dezëmber dl 1999, nr. 57.

Art. 5/quinquies (Produziun integrada)  delibera sentenza

(1)  Por acordè les esigënzes liades ala sconanza dla sanité di consumadus y dl ambiënt cun les esigënzes liades ala gestiun economica dles aziëndes agricoles, promöi l’aministraziun provinziala la produziun integrada, sciöche la produziun economica di früć de na cualité alta arjunta, ti don la priorité ales metodes ecologicamënter plü sigüdes, che smendrësc les faziuns colaterales nia dejidrades y l’anuzamënt de produć chimics.

(2)  L’anuzamënt dl zertificat “de produziun integrada” é ma autorisé ai partezipanć dl program dla produziun integrada, che vëgn elaurè da n’assoziaziun provinziala aposta, reconesciüda dala Junta provinziala. I prinzips, che mëss gnì conscidrà dal’assoziaziun por le reconescimënt tl statut y tl program por la produziun integrada, vëgn stabilis dala Junta provinziala.

(3)  La Junta provinziala po ti conzede ales assoziaziuns reconesciüdes aladô dl coma 2, contribuć ćina le 50 por cënt dles spëises por l’eserzize dles funziuns de control dles prescriziuns stabilides da chëstes por sü mëmbri.

(4)  Les violaziuns dles desposiziuns contignides tla lege provinziala di 30 d’aurì dl 1991, nr. 12, y mudaziuns suandëntes, por chëres ch’al ne n’é nia ćiamò gnü dè fora la comunicaziun de messëi paié, vëgn castiades cun les sanziuns aministratives che vëgn dant tla lege. 10)

massimeDelibera N. 333 del 09.02.2009 - Revoca e nuova determinazione dei principi, ai quali le Associazioni per la produzione integrata devono ispirare il proprio statuto ed il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento
10)
L’art. 5/quinquies é gnü metü ite dal art. 20 dla l.p. di 9 de jenà dl 2003, nr. 1.