In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

m) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 41)
Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 24 de jenà dl 2012, n. 4.

Art. 8 (Desposiziun transitora)

(1) La Provinzia po ti conzede n contribut straordinar ai fonds de risch dles Cooperatives de garanzia por les garanzies conzedüdes tl cheder dles mosöres cuntra la crisa ti agn 2009 y 2010; por chësc contribut mëssel porchël spo gnì straiché les cuntragaranzies dla Provinzia por les operaziuns de finanziamënt assigurades dales garanzies nominades dessura. La Junta provinziala fej fora l’import y les modalitês da paié fora le contribut straordinar.