In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Lege provinziala di 28 de setëmber dl 2009, n. 51)
Desposiziuns sön la bonificaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt 3, dl B.O. di 20 d’otober dl 2009, n. 43.