In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

d) Lege provinziala di 28 de setëmber dl 2009, n. 51)
Desposiziuns sön la bonificaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl suplemënt 3, dl B.O. di 20 d’otober dl 2009, n. 43.

Art. 45 (Renviada)

(1) Ai consorc de mioramënt dl terac vëgnel apliché, stlüt fora le dovëi - sce al é preodü - de publicaziun sön la tofla di avisc dl consorz, en referimënt:

 1. ala costituziun: l’articul 4, comesc 5, 6 y 7;
 2. ala partezipaziun al consorz y al cataster consorzial: l’articul 5;
 3. al consorz de secundo degré: l’articul 6;
 4. al statut dl consorz: l’articul 9;
 5. al consëi d’aministraziun: i articui 13 y 17;
 6. al presidënt dl consorz: i articui 14 y 17, tan inant che ai po gnì aplicà;
 7. ai recursc: l’articul 19, coma 2;
 8. ala verda: l’articul 21, coma 1, y l’articul 22;
 9. ala garanzia: l’articul 23;
 10. ala detlaraziun de ütl publich y al’espropriaziun: l’articul 26, comesc 5, 6 y 7;
 11. al arat tecnich-economich: l’articul 27;
 12. ala partiziun dla spëisa: l’articul 29, coma 1;
 13. al scudimënt di contribuć consorziai: l’articul 30, comesc 2, 3, 6 y 9.