In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege Provinziala di 26 de mà dl 2006, n. 41)2)
Gestion dl refudam y defendura dl terac

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Supl. nr. 2 al B.U. dl 13 de juni 2006, nr. 24.
2)
Regolamënt d'esecuziun: ćiara D.P.P. 25 de mà dl 2012, n. 18.