In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

i) Lege provinziala di 19 de forà dl 2001, n. 51)
Ordinamënt dla profesciun de maester de schi y dles scores de schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tla injunta n. 1 tla G.U. 6 de merz 2001, n. 10.

Art. 4 (Register profescional provinzial di maestri de schi)

(1) L´eserzize stabil dl´ativité de maester de schi tla provinzia de Balsan vëiga danfora l´iscriziun tl register profescional provinzial che é tignì dala ćiamena profescionala provinziala y controlè dal assessur provinzial competënt aladô dl articul 12.

(2) Le register profescional provinzial di maestri de schi é partì sö tles listes suandëntes:

  1. lista di maestri de schi alpin, di maestri de paslunch y di maestri de brëia
  2. lista a esaurimënt di maestri de schi dl II degré
  3. lista speziala di assistënć de scores de schi

(3) L´iscriziun tl register provinzial vëgn desponüda dala ćiamena profescionala provinziala.