In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Lege provinziala di 29 de jügn dl 2000, n. 121)
Autonomia dles scores

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 2 al B. O. di 11 de messè dl 2000, n. 29.

Art. 21 (Normes finales)

(1) Dötes les autorisaziuns y les aprovaziuns che reverda les ativitês de competënza dles scores vëgn abolides.