In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

c) Lege provinziala di 29 de jügn dl 2000, n. 121)
Autonomia dles scores

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. n. 2 al B. O. di 11 de messè dl 2000, n. 29.

Art. 20/ter (Plann anual dl sport te scora)

(1) Ćina ala fin de novëmber de vigni ann elaborëia les repartiziuns provinziales competëntes por le sport te scora - tl respet di programs plurienai de svilup - le plann por le sport te scora dl ann che vëgn; chësc mëss gnì fat tl cheder di stanziamënć a desposiziun tl bilanz de previjiun dl eserzize suandënt y tl respet dles previjiuns dl bilanz plurienal. Le plan vëgn aprovè dala Junta provinziala. 17)

17)
L'art. 20/ter é gnü metü pormez dal art. 36, coma 1, dla l.p. di 9 d’aurì dl 2009, n. 1.