In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

h) Lege Provinziala di 18 de aurì dl 2012, n. 81)
Alisiraziuns tl ćiamp dla cuta comunala sön i bëgns imobiliars (IMU) y desposiziuns sön le cataster

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 24 d’aurì dl 2012, n. 17.

Art. 4 ( Surantuta dles normes statales)

(1) La Junta provinziala é autorisada da surantó cun n so provedimënt les desposiziuns de lege emanades a livel nazional tl cheder dl prozès de reforma dl cataster.