In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

l) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 41)
Cooperatives de garanzia y azès a n credit da pert dles pices impreses y dles impreses mesanes

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 24 de jenà dl 2012, n. 4.

Art. 10 (Abrogaziuns)

(1) Chëstes desposiziuns de lege vëgn abrogades:

  1. la lege provinziala di 13 d’agost dl 1964, n. 11, y mudaziuns suandëntes;
  2. i articui 40, 41, 42, 43 y 44 dla lege provinziala di 8 de setëmber dl 1981, n. 25, y mudaziuns suandëntes;
  3. l’articul 24 dla lege provinziala di 17 de forà dl 2000, n. 7, y mudaziuns suandëntes;
  4. l’articul 13 dla lege provinziala di 22 de dezëmber dl 2009, n. 11;
  5. la lege provinziala di 16 de novëmber dl 2006, n. 12;
  6. le coma 3 dl articul 1 dla lege provinziala di 23 de dezëmber dl 2010, n. 15.